Széchenyi 2020 befektetés a jövőbe
Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Nemzetközi

Nemzetközi ügyekkel kapcsolatban keresse bizalommal kollégánkat:

Tóth Judit Emma

Nemzetközi kapcsolatok koordinátora

E-mail: toth.judit.emma@kmaszc.hu
Hungary, 1062 Budapest, Andrássy út 63-65.
Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum

Határtalanul!

Tovább a HATÁRTALANUL! pályázatok oldalra
Tovább

Partnerség

Tovább a stratégiai partnerségi oldalra
Tovább

ERASMUS+

Tovább az ERASMUS+ Program oldalra
Tovább

Felkészülés

Tovább a felkészülésiinformációk oldalra
Tovább

Érdeklődőknek

Tovább az érdeklődőknek oldalra
Tovább
 • Név: Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum
 • Angol név: Agricultural Vocational Centre of the Central Hungarian Region
 • Cím: 1062 Budapest, Andrássy út 63-65.
 • OID szám: E10162011
 • PIC number: 915404230
 • Kapcsolattartó: Tóth Judit Emma, nemzetközi koordinátor
 • Telefon: +36 30 203 9576
 • E-mail: toth.judit.emma@kmaszc.hu
 • Nemzetközi adószám: HU 15823175

Diákjaink és tanáraink számára rendszeresen lehetőséget biztosítunk – az Erasmus+, a „Határtalanul!” program, illetve egyéb pályázatok keretein belül – külföldi tanulmányutakon és szakmai gyakorlatokon való ingyenes részvételre.

Centrumunk fogadó intézményként is funkcionál: a kontinens több országából is időről időre vendégül látunk tanulókat, tanárokat szintén az Erasmus+, a Határtalanul! pályázatok keretében, továbbá önkénteseket is fogadunk az AIESEC program keretében.

Minden tanévben 180-200 diákunk és körülbelül 60 oktatónk utazhat egy másik országba új tapasztalatokat szerezni.

A külföldi nyelvtanulási programot – indulása esetén – szintén biztosítani fogjuk. Élő kapcsolatunk van Dániában, Finnországban, Franciaországban, Észtországban, Lengyelországban, Ausztriában, Írországban, Izlandon, Spanyolországban, Portugáliában, Francia-Polinéziában, Szerbiában, Romániában, Ukrajnában, Törökországban, Hollandiában.

Szembesültünk azzal a problémával, hogy egyes diákjaink tanulási nehézségek miatt nem beszélnek idegen nyelvet, ezért együttműködünk külhoni területekkel is, ahol magyar nyelven teljesíthetnek gyakorlatot diákjaink.

A Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum Magyarország vezető agrárszakképzési bázisa, ezzel biztosítva tanulóinknak a versenyképes szakmák megszerzéséhez szükséges oktatást.

Törekszünk az élhető és fenntartható iskolai környezet megteremtésére, keressük a pályázati és fejlesztési lehetőségeket.

Együttműködési kultúránk fontos része a központi, speciális szaktudást igénylő feladatok központosítása mellett az iskolák oktatási és képzési önállóságának biztosítása, szakmai támogatása.

Partnerszervezeteinkkel (nemzetközi és hazai) szoros és hatékony együttműködést alakítunk ki, szem előtt tartva a képzés elsődleges fontosságát.

Az élethosszig tartó tanulás támogatásával biztosítjuk tanáraink és diákjaink számára a folyamatos szakmai és személyes fejlődést.

Intézményünk kiáll az esélyegyenlőség biztosítása mellett, minden lehetséges formában támogatja a sérülékeny csoportok segítését, a speciális igényű diákok felzárkóztatását, a tehetségek gondozását.

Felkészülünk a hirtelen érkező kihívásokra, fejlesztjük a gyors alkalmazkodás és reagálás képességét.

Tanáraink és diákjaink a magyar és az Európai Uniós értékeket szem előtt tartva, egymást tisztelve és megbecsülve igyekeznek a lehetőségeikhez mérten a legjobb elérhető tudást megszerezni és átadni.

A centrum 10 év múlva…

Nemzetközi szinten is elismert agrárhálózat vagyunk, külföldi partnereinkkel közös oktatási-képzési programok keretében fejlesztjük tanárainkat és diákjainkat, akik kiválóan beszélnek idegen nyelveket, szakmájukban aktív szókinccsel rendelkeznek. A hozzánk jelentkezők tudják, hogy nálunk nemcsak szakmai tudást, de folyamatos fejlődési lehetőséget kapnak ezzel segítve őket a könnyebb munkába állásban. Minden tanárunk vett már részt nemzetközi továbbképzésen, programokon, a külföldi környezetben történő megmérettetésre folyamatos az igény, az itt megszerzett tudást, módszertant átadják egymásnak.

A hazai cégekkel együttműködve a felnőttképzési tevékenységünk minden szakmára kiterjed a mezőgazdaság és az élelmiszeripar területén, reagálunk a szakma elvárásaira, igényeire.

Európai és világversenyek aktív résztvevői vagyunk, rangos helyezéseket érünk el közismereti és szakmai területeken is.

A velünk együttműködő hazai és külföldi egyetemekkel kutatás-fejlesztési projektekben veszünk részt, így biztosítva a szakmák modernizációját, alkalmazkodását a digitalizálódó világhoz.

Örökös ökoiskoláinkban a környezettudatos nevelést a diákjaink általános iskolásoknak adják át, fenntarthatósági programokat már ők maguk szervezik.

 1. Korszerű szakképzés biztosítása a nemzetközi gyakorlatok segítségével.
 2. Nemzetközi együttműködések fejlesztése.
 3. A résztvevők szakmai és személyes kompetenciáinak folyamatos fejlesztése külföldi tapasztalatok segítségével.

A centrum a fenti célok mentén alakította ki nemzetköziesítési stratégiáját, mely iránymutatást ad a nemzetközi tevékenységek szervezéséhez hosszú távon.

NEMZETKÖZIESÍTÉSI STRATÉGIÁNK

A centrum 11 iskolájának nemzetközi tapasztalatait összefoglaló táblázat itt található:

NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK

 • Közép-magyarországi ASzC Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
  (Budapest)
 • Közép-magyarországi ASzC Dr. Szepesi László Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
  (Piliscsaba)
 • Közép-magyarországi ASzC Táncsics Mihály Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
  (Vác)
 • Közép-magyarországi ASzC Varga Márton Kertészeti és Földmérési Technikum és Kollégium
  (Budapest)

A 4 iskola 2014 óta közösen szervezte a teljes nemzetközi életét, Magyarország legaktívabb Erasmus szereplője a köznevelés és a szakképzés területén. Az évek alatt folyamatosan tudták bővíteni kapcsolataikat és évről évre növelni a diák és tanárlétszámot, a szakképzési tanúsítvány elnyerése így 2017-ben sikerült is.  A kialakult közös szervezés, feladatok elosztása és a munkakultúra kialakítása volt az alapja a jelenlegi centrum együttműködésének megalapozására. Számos nemzetközi szervezet tagjai, diákjaik minden évben részt vesznek nemzetközi versenyeken, rengeteg partnert fogadtak már a világ minden tájáról, a Worldskills program szakmai támogatói, Magyarország első kertépítő tehetségbázisának létrehozói, aktívan működnek együtt más kertépítő iskolákkal. Tanáraik a köznevelési program aktív résztvevői.

Közép-magyarországi ASzC Toldi Miklós Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium (Nagykőrös)

A Határtalanul, az Erasmus programok aktív szereplői. Megfelelő szakembergárda áll rendelkezésre a nemzetköziesítés megvalósítására. Együttműködnek több nemzetközi partnerrel, többek között a sport területén is, nyitottak az újdonságokra, a kihívásokra, külföldi csoportok fogadásában nagy tapasztalattal rendelkeznek.

Közép-magyarországi ASzC Magyar Gyula Kertészeti Technikum és Szakképző Iskola (Budapest)

Nemzetközi területen a 90-es évek végétől kiemelkedő munkát végeznek, nagyon aktívan támogatják a sérülékeny csoportok nemzetközi gyakorlatát (jelenleg is van futó Erasmus mobilitási projekt sajátos nevelési igényű diákok számára), folyamatosan vesznek részt stratégiai partnerségi programokban és a kollégák között sokan nagy nemzetközi tapasztalattal rendelkeznek. Határtalanul programba szívesen kapcsolódnak be újra, rendszeresen fogadnak külföldi csoportokat, külhoni magyaroknak szerveznek nyári gyakorlatokat. Számos nemzetközi szakmai szervezet tagjai, az iskolában az angol és a német mellett francia nyelvet is oktatnak, ami különleges az agrárszakképzés területén. Worldskills területén aktív szereplők, szakmai támogatók.

Közép-magyarországi ASzC Soós István Borászati Technikum és Szakképző Iskola (Budapest)

Az iskola számos nemzetközi programban vett részt mind szakképzési, mind stratégiai területen. A borászok külföldi tapasztalatszerzése kiemelt fontosságú, így szeretnének aktív résztvevői maradni a nemzetközi körforgásnak, szívesen és eredményesen vesznek részt külföldi versenyeken, tagjai nemzetközi szakmai szervezeteknek. Felszereltségük és infrastruktúrájuk maximálisan lehetővé teszi azt, hogy aktív fogadópartnerek legyenek, melyre nyitottak is.

Közép-magyarországi ASzC Fáy András Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium (Pécel)

Aktív Erasmus és Határtalanul résztvevők, a Worldskills kertépítés elkötelezett résztvevői. Nagy hagyományú együttműködéseik vannak, közös képzési programok kialakítására is nyitottak nemzetközi partnerekkel. A külföldi tapasztalatokat folyamatosan építik be a szakmai életükbe és a diákoknak keresik a fejlesztési lehetőségeket. Fogadókészek és ilyen területen nagy tapasztalattal is rendelkeznek.

Közép-magyarországi ASzC Lipthay Béla Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium (Szécsény)

Leonardo da Vinci programban nagy hagyományú bajor kapcsolatot ápoltak, azonban a szakképzési rendszer változásai és az Erasmus pályázatok sikertelenségei miatt évek óta nem vesznek részt nemzetközi programokban. A kollégák nyitottak az új lehetőségekre, viszont itt a legfontosabb a jó tapasztalatokat minél előbb beépíteni a köztudatba, hogy a nemzetköziesítés újra elindulhasson.

Közép-magyarországi ASzC Pesti Barnabás Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskola (Budapest)

Németországi kapcsolattal indultak el a nemzetköziesítés útján évekkel ezelőtt, azonban a csökkenő német nyelvet tanuló diákok száma miatt kénytelenek voltak az angol nyelv területén Erasmus partnereket keresni. Dán partnerség révén ezen a területen nagy létszámú diákságot érnek el és biztosítják a folyamatosságot a nemzetközi programokban. Diákjaik érdeklődők, nyitottak az újdonságokra, a Worldskills versenyekkel kapcsolatban kifejezték belépési szándékukat (pék szakma). Évek óta sikeresen vesznek részt Határtalanul programokban, aktív fogadópartnerek.

Közép-magyarországi ASzC Pálóczi Horváth István Mezőgazdasági Technikum (Örkény)

Az iskola Erasmus területen szerzett már tapasztalatot, de sajnos rossz közvetítői munka miatt nem folytatták a pályázást. A Határtalanul program aktív szereplői, fogadópartnerek is voltak már. A kollégák lelkesek és aktívak, szeretnének újra bekapcsolódni a programba, szívesen fogadnak önkénteseket is.

A nemzetközi kommunikációs terv esetében a legfontosabb kérdésekre, hogy mit mikor hogyan kinek és milyen formában kívánunk terjeszteni fontos volt meghatározni.

A terjesztés és a mobilitások időtartama alatti disszeminálás fontos szempontokat képvisel, hiszen a nemzetköziesítés és a résztvevők motiválása, a célcsoportok elérése kulcskérdés a projekt sikeressége szempontjából.

Ennek alapján meghatároztuk azokat a célcsoportokat és érintetteket, akiknek az elért eredményeket terjeszteni kívánjuk és ezt milyen formában kívánjuk megtenni. Fontos ismét megjegyezni azt, hogy a projektet 11 tagintézményre készítjük, melynek összehangolt tervezése a projektek egyik legfontosabb eleme.

DISSZEMINÁCIÓS TERV

A nemzetközi ügyrend szabályozza közvetlenül azokat a folyamatokat, melyek az egyes projektek esetében relevánsak és a pályázati útmutató nem tér ki rá kellő részletességgel.

Erasmus köznevelési és szakképzési programok esetében alkalmazandó nemzetközi ügyrend

A centrum a nemzetközi és önkéntes programok szabályozására létrehozta az adatkezelési és adatvédelmi szabályzatát, mely itt olvasható:

Közérdekű adatok eléréséhez kattintson ide.

Írjon nekünk bizalommal!


  Vissza felülre
  Megszakítás