Széchenyi 2020 befektetés a jövőbe
Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

LÚDTOLLNOKOK III.

FRISS: Szakmai beszámoló

A „Lúdtollnokok III.” fantázianevű NTP-INNOV-21-0288 azonosítószámon nyilvántartásba vett pályázat keretében a 2021/22-es tanévben 20 diák vett részt médiacentrikus foglalkozásokon. A beválogatott tehetségígéretek kivétel nélkül a Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum 11 fenntartott iskolájának tanulói. A nemek aránya az idei csapatban 13 lány és 7 fiú arányban oszlott meg, ők alkották az aktuális tanévben a „Magiratos” csapatot. Elmondható, hogy zömében 9., 10. és 11. évfolyamos diákok vettek részt a projektben, de végzős, közvetlenül érettségi előtt álló tanulók, illetve egy 13. évfolyamot végző technikus is beválogatásra került a programba.

A 2015/16-os és a 2016/17-es tanévek – „Lúdtollnokok”, valamint „Lúdtollnokok II.” elnevezésű projektjeinek célja egy agrárszakképzésben tanuló diákokból álló szerkesztőség felkészítése volt, akik a későbbiekben akár külső tudósítókkal kiegészülve képesek egy országos, agrárdiákoknak szóló sajtótermék létrehozására. Nem titkolt célunk volt, hogy az idei projekt – a „Lúdtollnokok III.” – keretei között újra élesszük az előző, néhány évvel korábbi koncepciót, és azt új köntösbe bújtassuk. A Centrum diákjaiból álló szerkesztőség a tanév során zajló koncentrált műhelymunka eredményeként egy nyomtatott intézményi kiadású sajtóterméket állított elő, amely a szakmai, nyelvi, vizuális és IKT kompetenciák mentén a társadalmi hasznosság, a teljes értékű életpálya irányába vezette a diákokat, túlmutatva egy iskola határain, a Közép-magyarországi régió agrárszakképzési intézményeire fókuszálva. A program célja tehát egy szakmailag tréningelt diákcsapat közreműködésével egy print intézményi magazin megalkotása és kivitelezése volt, amit az oktatási intézmény prototípusként aposztrofálhat a jövőben. Az elkészült és immár kézben tartható, lapozható, friss és ropogós sajtótermék az agrárium és a média szakmaiságát tükrözi, mindemellett pedig egy új belső kommunikációs csatornát nyit a Centrum teljes közösségének részére. A magazin tartalmazza a tanulók kosztályának szóló verbális és képi megszólítás sajátosságait, de emellett a munkavállalói szegmens is megtalálja benne a kedvére való tartalmakat. Mindennek megalkotása, életre keltése nagyon komplex képességstruktúrát feltételez, amelyhez a tanév során zajló fejlesztési folyamatnak igazodnia kellett.

Alapelveink a program során érvényesültek: ilyen többek között a tanulói tevékenységre építés, a kritikai gondolkodás és együttműködési készség fejlesztése, az igényességre nevelés. A tanév során megvalósuló foglalkozások a média területei iránt való nyitottságot, a szakmai elmélyülést, a verbális és képi, valamint publicisztikai műfajok minél mélyrehatóbb megismerését szolgálták. A választott munkaformák folyamatosan fenntartották a differenciálás lehetőségét, a diákok változatos tevékenykedtetését és azok érdeklődését. Az egyéni fejlődési lehetőségek kiaknázása mellett folyamatosan törekedtünk a kooperativitásra, a csapatmunkára, az együttes teljesítmény létrehozására is. Az idei tanév programjának tematikája a témakör alapjainak elmélyítését szolgálta, a projekt a választott tehetségterület célzott fejlesztésére irányult.

A program tematikája a kommunikáció, a média és az újságírás, a fotográfia, valamint a kiadványszerkesztés megannyi területét érintette, így a diákújságírójelöltek átfogó képet kaphattak a médiáról, a sajtóról és fotózásról általában, illetve az ezekhez kapcsolódó feladatkörökről is. A foglalkozások sora koncepcióalkotással indult, majd a fotós és újságírós elméleti és gyakorlati órákon át eljutottunk egészen a szerkesztőségi munka rejtelmeiig. A témakörök változatossága, a játékos megközelítés, a vendégoktatók közreműködése és a kiegészítő szakmai program mind-mind hozzájárultak ahhoz, hogy a tanulók figyelmét és érdeklődését fenntartsuk a kezdetektől egészen a projektzárásig.

A folyamatba illeszkedő kiegészítő program a szakmaiságot, a motivációt és az egyéni fejlődést is szolgálták. A kiegészítő tevékenységgel a szakmai tartalomhoz, a feladatokhoz és a műfajokhoz is igazodni kívántunk, valamint az élmények nyújtását is célul tűztük ki. A Bűvösvölgy Médiaértés-oktató Központban tett látogatás elmélyítette a csoport média iránt való elkötelezettségét. A diákok egy szakmailag jól strukturált nap keretein belül gyakorolhatták a szerkesztést, megélték a döntések meghozatalának folyamatát, mozgósították személyes kompetenciáikat, mely nagyban hozzásegítette őket ahhoz, hogy egy önálló médiumot alkossanak meg a tanév során. A hűvösvölgyi kirándulást közös reggelivel indítottuk, majd egy közös, késő délutáni, jóízű ebéddel zártuk, amely programok a csapatszellem erősítését szolgálták.

Rendhagyó órákat tartott a projekt keretein belül Zékány János, a Miniszterelnöki Kabinetiroda Tartalomelőkészítő Főosztályának munkatársa, aki évekig dolgozott a Józsefváros újság újságírójaként és online főszerkesztőjeként, megannyi közéleti interjú szerkesztője, írója. Ebben a műfajban a személyesség érvényesülése is fontos, amit játékosan, éleményszerűen tudott a műhelymunka során bemutatni a diákoknak.

Vendégoktatóként szerepet vállalt a műhelymunka során Peleskey Zsuzsa, aki a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen szerezte közgazdász diplomáját 1998-ban, végül a marketing és a divat vonal határozta meg pályafutását. Öt évig a Budapest Bank, majd 10 éven át a Raiffeisen Bank marketingkommunikációs menedzsere volt, jelenleg pedig a magyar divatszakma elismert szakembere: stylistként dolgozik magazinoknak, előadóművészeknek, divattervezőknek, ügynökségeknek, a FEM3 Café állandó divatszakértője. 2019-től az RTL Klub X-Faktor műsorának egyik vezető stylistja. 2015 őszétől tanít a Mod’Art divatiskolában. Sok év banki munka után ugyan néhány éve a divat területén kezdett új karriert, de a marketinget sem hagyta teljesen maga mögött, így a tanulók számára izgalmas perspektíván át biztosított betekintést a média világába. 

A fotográfia világát Rokolya Erika fotográfus által élhette meg a csoport: a közéleti témákban jártas szakember a fotózás örömet szerző kreatív tevékenységébe kalauzolta a programban résztvevő tanulókat, miközben az alapvető szakmai ismeretekre helyezte a hangsúlyt. Ezen túl speciális és mobilos technikákat is bemutatott a diákoknak. A tanulók így megismerkedhettek a szakma fogásaival. Az általa megtartott foglalkozásokon a fotográfia kritikai megközelítése is cél volt, illetve a résztvevők vizuális véleményformálása mellett az önálló gondolatok képpé alakításában is segítséget nyújtott.

Összességében elmondható, hogy egy formabontó és különleges projektet valósítottunk meg a pályázat keretein belül. A szerkesztőségi csapat tagjai olyan szakmai tudásra és

készségekre tehettek szert a munkafolyamatok során, melyre középiskolás éveik során valószínűleg nem lett volna lehetőségük.

A program fő produktuma a Magirat magazinon túl a tanév során megszületett csapat, hiszen a gyerekek maximálisan összekovácsolódtak a projekt ideje alatt. A szerkesztőség számára idén megvásárolt eszközök hasznosnak bizonyultak. A Magirat szerkesztőségének további működésére is van esély:a gyerekek lelkesedésének és tehetségének köszönhetően remélhetőleg a jövőben is megjelenhet az intézményi magazin, ami büszkeséggel tölt el mindnyájunkat.

                                                                                                          Ludán Rita Fruzsina

ARCHÍV

Örömmel értesítünk minden érdeklődőt, hogy a Miniszterelnökség Családokért Felelős Tárcanélküli Miniszter megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett, “Innovatív tanulási környezet kialakítása és komplex tehetségsegítő programok megvalósítása” című pályázati kiírásra benyújtott, NTP-INNOV-21-0288 pályázati azonosítón nyilvántartásba vett “Lúdtollnokok III.” című pályázatunk a Támogató hivatalos döntése alapján elnyerte a vissza nem térítendő támogatást. 

A Centrum jogelőd intézményében (Közép-magyarországi Agrárszakképző Központ) a 2015/2016-os, valamint a 2016/2017-es tanévben az NTP-KKI-B-15-0016 és az NTP-KKI-16-0019 számú nyertes pályázatok lehetővé tették egy komplex diákújság projekt megszületését. Célunk akkor egy agrárszakképzésben tanuló diákokból álló szerkesztőség felkészítése és megteremtése volt, akik képesek egy agrárdiákoknak szóló országos sajtótermék létrehozására. Az említett két tanévben a programban résztvevő diákok együtt megálmodták, életre hívták és sikeresen működteték a Magirat magazint.

Célkitűzésünk, hogy a 2021/2022-es tanévben felélesszük és új köntösbe bújtassuk a korábban létrejött és professzionálisan működő programot. A Centrum diákjaiból álló szerkesztőség a következendő hónapokban egy nyomtatott intézményi kiadású sajtóterméket készít el, amely a Közép-magyarországi régió agrárszakképzési intézményeire fókuszál. A koncentrált műhelymunka a szakmai, nyelvi, vizuális és IKT kompetenciák mentén a társadalmi hasznosság, a teljes értékű életpálya irányába vezeti a diákokat.

A program célja a Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum iskoláinak diákjaiból egy olyan felkészült, kreatív, önállóan is működőképes szerkesztőség felállítása, amely a későbbiekben a Centrum polgárságának szóló folyóirat létrehozására képes.A program elindításának előkészületei már megkezdődtek, így a Centrum iskoláinak érdeklődő diákjai hamarosan benyújthatják jelentkezésüket, hogy részt vehessenek az idei és jövő évi Magiratos kalandokban.Hogy mire számíthatnak a tanulók a jelentkezés után? Játékos közös tanulásra egy szuper csapat tagjaként, valamint a média területéhez kapcsolódó szórakoztató, jó társaságban megvalósuló programelemekre. Ízelítő: a 2016. évi Magirat csapatának kisfilmje

Vissza felülre
Megszakítás