Széchenyi 2020 befektetés a jövőbe
Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

I. “FÖLDTŐL AZ ASZTALIG” PROJEKTVERSENY

2014.

BESZÁMOLÓ

A tehetséggondozó program egy olyan országos, szakterületi verseny, amelynek módszertana a hagyományos szakmai versenyektől eltérően a projektmódszert részesíti előnyben, így azok a tehetséges fiatalok kerülhetnek általa előtérbe, akik kooperatív és kreatív módszerkompetenciája kiemelkedő szinten van. A program célja az agrár- és élelmiszertudományi szakképzés területén a projektmódszerű oktatás-nevelési tevékenység népszerűsítése, a tanulók gyakorlatorientált ismeretalkalmazási tevékenységekre való motiválása.


Az első fordulóban a csapatok egy tetszőleges, minimum 20 órás projektfeladatot kell, hogy megoldjanak a kiírásban felsorolt témakörökhöz kapcsolódóan. A feladatok megoldását – a választott témakörön belül saját maguk által kitalált téma feldolgozásá t – dokumentálni kell, mely dokumentáció az értékelés alapja. A tevékenységet képi, hangalapú dokumentációval, webes megoldásokkal (honlap, youtube, blog, twitter, facebook, instagram, stb.) illetve kötelező elemként projektnaplóval is dokumentálni kell. A projektek dokumentációját digitálisan, a produktum bemutatásával együtt kell elküldeni a szervező intézménynek.

A nevezés vagy a továbbjutás feltételei

A nevezés feltétele 3-5 fős csapatok felállítása és a nevezési lapok beküldése volt. A felkért szakmai bíráló bizottság minden beérkező projektmunkát részletesen, azonos szempontrendszer alapján értékelt, majd az így kialakult összpontszámok alapján a legjobb 10 csapat jutott tovább a döntőbe. A verseny témája, ismeretanyaga, a felkészüléshez felhasznált irodalom. A verseny témája a komplex agrár- és élelmiszertudomány. Mivel a verseny projektmódszerű tevékenység és tanulási módszer hatékonyságának és az ezzel kapcsolatos kompetenciáknak a mérésére szolgál, nincs meghatározott ismeretanyag, amelyre a verseny épül. A versenyen megjelenő követelmények túlmutatnak a szaktárgyi tudás követelményrendszerén. A megvalósítandó projekteken keresztül, a tanulók számos, szaktárgyi tudást érintő és attól független kompetenciaköre is fejlődik.


A verseny és a versenyre való felkészülés, a pályamunka elkészítése során a következő – szaktárgyi tudástól független – kompetenciák fejlődnek, így biztosítva a komplex tehetséggondozást.

1. Személyes kompetenciák: önállóság, felelősségtudat, megbízhatóság, döntés-képesség, általános
tanulási képesség, konstrukciós készségek, kézügyesség.
2. Szociális kompetenciák: határozottság, szervezőkészség, kezdeményezőkészség, módszeres munkavégzés, kapcsolatteremtő és fenntartó készség, együttműködési képesség, értékelési képesség, önértékelési képesség, nyitottság, helyzetfelismerés.
3. Kognitív kompetenciák: lényegfelismerés, kritikai gondolkodás, analitikus, elemző gondolkodás, következtetési képesség, általánosítás és összehasonlítás képessége, rendszerező képesség, problémamegoldó gondolkodás.

A legjobb 10 csapat számára június második felében 2 napos projekt-döntő került megrendezésre, ahol
a csapatok a helyszínen oldottak meg projektfeladatot meghatározott témakörön belül.

A nevezés vagy a továbbjutás feltételei

A felkért szakmai bíráló bizottság az első fordulóra beérkezett minden projektmunkát részletesen, azonos szempontrendszer alapján értékelt, majd az így kialakult összpontszámok alapján a legjobb 10 csapat jutott tovább a döntőbe.

A verseny témája, ismeretanyaga, a felkészüléshez felhasznált irodalom

A verseny témája a komplex agrár- és élelmiszertudomány. Mivel a verseny projektmódszerű tevékenység és tanulási módszer hatékonyságának és az ezzel kapcsolatos kompetenciáknak a mérésére szolgál, nincs meghatározott ismeretanyag, amelyre a verseny épül.
A versenyen megjelenő követelmények túlmutatnak a szaktárgyi tudás követelményrendszerén. A megvalósítandó projekteken keresztül, a tanulók számos, szaktárgyi tudást érintő és attól független kompetenciaköre is fejlődik.
A verseny és a versenyre való felkészülés, a pályamunka elkészítése során a következő – szaktárgyi tudástól független – kompetenciák fejlődnek, így biztosítva a komplex tehetséggondozást.

  1. Személyes kompetenciák: önállóság, felelősségtudat, megbízhatóság, döntés-képesség, általános tanulási képesség, konstrukciós készségek, kézügyesség.
  2. Szociális kompetenciák: határozottság, szervezőkészség, kezdeményezőkészség, módszeres munkavégzés, kapcsolatteremtő és fenntartó készség, együttműködési képesség, értékelési képesség, önértékelési képesség, nyitottság, helyzetfelismerés.
  3. Kognitív kompetenciák: lényegfelismerés, kritikai gondolkodás, analitikus, elemző gondolkodás, következtetési képesség, általánosítás és összehasonlítás képessége, rendszerező képesség, problémamegoldó gondolkodás.

A mezőgazdasági, élelmiszeripari, környezetvédelmi, kertészeti, erdészeti (összefoglaló kifejezéssel: agrár) szakképzésben résztvevő iskolák, mint szakiskolák, számos fejlesztési programban találkoztak már a projektmódszerű oktatással és az iskolák többsége, belátva ennek a módszernek a szakképzésben betöltött szerepét és létjogosultságát, alkalmazza is a projektoktatást, mind a közismereti, mind a szakmai képzésben. A módszer azonban a hagyományos vizsgarendszernek alárendelve, csupán részlegesen tud megvalósulni az iskolákban, hiszen a kimeneti mérések, a vizsgák nem projektmódszerű tevékenységet mérnek.

Annak támogatására tehát, hogy a projektmódszerrel oktatást felvállaló iskolák és kollégák munkájukat, a tanulói projekt-teljesítményeket összehasonlíthassák és munkájukhoz visszacsatolást kapjanak szükség van egy országos hatókörű versenyre, ahol ezt a munkát mérhetjük. Ez feltétlenül szükséges ahhoz, hogy a projektmódszer, mint kiegészítő, oktatást színesítő és a tehetségek felismerésében, gondozásában óriási szerepű módszer még nagyobb teret hódíthasson el a hazai szakképzésben. A megvalósult pályázati program révén minden érintetti körből kifejezetten pozitív visszajelzéseket kaptunk. A jelentkezési lapok beérkezését megelőzően számos telefonhívást kaptunk, valamint e-mailen keresztül érdeklődők is kifejezték örömüket és várakozásukat a versennyel kapcsolatban. Fontos szakmai tapasztalat, hogy szükség van egy ilyen módszerű versenyre, hiszen a célcsoport oktatási kínálatában már megjelent és hagyományai is vannak a projektmódszernek, azonban ennek ez idáig nem volt országos mérési pontja, és nem találkoztak egymással a módszert alkalmazó pedagógusok sem.

A programot a fenntartó és a kapcsolódó országos szakmai szervezetek is támogatják és érdeklődéssel fordultak felé, a Földművelésügyi Minisztérium következő tanévre vonatkozó versenynaptárába is bekerül a verseny, így folytatása biztosítottnak tűnik jelenleg.
A résztvevő tanulók mind pozitív élményként élték meg a versenyt, és értékelésük szerint mind szakmai, mind módszertani szempontból nagy fejlődést érzékeltek saját magukon.
Ugyanezt a visszajelzést kaptuk a felkészítő tanároktól is, akik közül többen jelezték, hogy a projektmódszerű munka során egészen más oldalukról ismerték meg a tanulókat, és ez a mindennapos oktatási munkájukban is segíti őket.

A versenykiírást ide kattintva olvashatják.

Vissza felülre
Megszakítás