Széchenyi 2020 befektetés a jövőbe
Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Kollégiumi nevelőtanár

A Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum iskolája, a KMASZC Varga Márton Kertészeti és Földmérési Technikum és Kollégium pályázatot hirdet az alábbi állás betöltésére:

Kollégiumi nevelőtanár

A munkavégzés helye: 1149 Budapest, Mogyoródi út 56-60.

Foglalkoztatás jellege: Határozott, 40 óra teljes munkaidő

Munkaidő tartama: határozatlan időtartam

Elvárt képzettség: szakirányú felsőfokú végzettség oktatás

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok)

Munkája során intézményi nevelő-oktató munkát végez. Ismeri a kollégium programját, és annak szellemében irányítja a rábízott tanulók mindennapjait, elősegíti a diákok egyéni fejlődését. Együttműködik a tanulók közösségeivel, a nevelésükben részt vevő személyekkel, szervezetekkel, a nevelőtestület tagjaival és vezetőivel. Rendszeres kapcsolatot tart a szülőkkel, a tanuló törvényes képviselőjével, a kapcsolódó iskolákkal, társintézményekkel. Tanulást segítő, csoportvezetői, szabadidő eltöltését szolgáló illetve a tanulókkal való egyéni törődést biztosító foglalkozásokat tart és szervez adott témakörben, az életkori sajátosságok figyelembevételével, a tantárgyfelosztásnak megfelelően. Ellátja a pedagógiai munka adminisztratív teendőit: foglalkozási tervet készít, feljegyzéseket készít, amelyet naprakészen vezet, valamennyi munkájával összefüggő egyéb dokumentumokkal együtt. Részt vesz a számára előírt továbbképzéseken.

Betöltendő állás jogviszonya:  Munka törvénykönyve szerint

Állás tervezett betöltésének időpontja: az elbírálást követően azonnal

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ, illetve pályázat benyújtásának módja:

elektronikusan Cifer Attila intézményvezető részére
cifer.attila@vmszki.hu

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

  • motivációs levél
  • fényképes önéletrajz
  • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásának módja: Személyes meghallgatás az intézményben

A pályázati kiírást az intézmény további platformokon is közzéteszi.

Vissza felülre
Megszakítás