Széchenyi 2020 befektetés a jövőbe
Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

A Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum projektje 2018. augusztus 01.-2020. október 29. között közel 270 millió forint vissza nem térítendő támogatási összegből került megvalósításra az Európai Szociális Alap hozzájárulásával

A Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum projektje 2018. augusztus 01.-2020. október 29. között közel 270 millió forint vissza nem térítendő támogatási összegből került megvalósításra az Európai Szociális Alap hozzájárulásával.

A projekt célja volt a konzorcium átfogó pedagógiai, oktatási fejlesztése, a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése, a lemorzsolódás visszaszorítása. A szociális háttér feltérképezésével, részletes cselekvési terv kidolgozásával a diákok számára a legmotiválóbb és leginkább megvalósítható tevékenységekkel segítettük a kudarcélmények csökkenését, támogatást nyújtva azok feldolgozásához. Nemcsak a jól megszervezett pedagógiai továbbképzések, tananyagfejlesztések, hanem a diákok mindennapi közösségi munkájának, szociális kapcsolatainak támogatásais kiemelt szerepet kapott a projektben. További cél volt a szakképzésben tanulók alapkészségeinek fejlesztése, a szakképzés eredményesebbé tétele, az iskolai teljesítmény növelése, amelyet a konzorciumsikeresen megvalósított. A fejlesztés eredményeként a projektben megvalósításra került:

 • Az életpálya-építés karrier tanácsadással és a pályaorientációs eszközök felhasználásával.
 • Modulrendszerű tananyag kialakítása, rugalmas, az egyéni tanulási utakat támogató, a tehetséggondozást segítő, gyakorlati, tantermen kívüli, projekt alapon megszervezett képzési rendszer működtetése.
 • Kompetencia alapú program kialakítása, az alapkészségek és a releváns kulcskompetenciák eredményes, hatékony fejlesztése.
 • A kilencedik osztályban történő lemorzsolódás megelőzése a tagintézményi sajátosságokra épülő egyedi beszoktató program kidolgozásával és bevezetésével.
 • A kilencedikes tanulóknak és a kilencedikeseket oktató tanároknak nyújtandó komplex szolgáltatások kiépítése.
 • Az alapkészségek fejlesztését és az interaktív módszertani fejlesztések bevezetését segítő programok indítása.
 • A tehetséggondozás és a végzősök továbbtanulási, munkába helyezési támogató programjának kidolgozása.
 • A közösségfejlesztési és személyiségfejlesztési tevékenységek támogatása.

A konzorcium a fenntartási időszakra számos feladatot vállalt annak érdekében, hogy az iskolák fejlődése és a projekt során kialakított módszertanok alkalmazása folytatódhasson.

A projekt legfontosabb eredményei:

 • Alapkészség fejlesztése céljából kialakított és működtetett tanulócsoportokban résztvevő tanulók száma: 296 fő.
 • A tanulmányi eredmények javulása a tanulócsoportok esetében: 0,23.
 • A középfokú végzettség nélküli tanulói jogviszony megszűnési számának csökkenése az adott évfolyamon belépők számához viszonyítva: 6,4 %-ról 4,6%-ra. (ami 28,125%-os változást jelent)
 • Akkreditált módszertani pedagógus továbbképzésen résztvevő és sikeresen teljesítő pedagógusok száma: 192 fő (mivel egy kolléga több képzésen is részt vehetett, ezért összesen 309 tanúsítvány került átadásra)
 • Az intézkedés keretében kidolgozott új tananyagok, módszertanok száma: 46 tananyag.
 • A kompetencia-alapú képzésekben bevezetett új tananyagok, módszertanok száma: 46.
 • A kompetenciaalapú képzésekhez készített tananyagok alkalmazását célzó képzéseken résztvevő és sikeresen teljesítő szakemberek száma: 63 fő.

További információ kérhető:

Tóth Judit Emma
szakmai vezető -VEKOP 8.6.3-16-2017-00004
+36 30203 9576
toth.judit.emma@edu.kmaszc.hu

Vissza felülre
Megszakítás