Széchenyi 2020 befektetés a jövőbe
Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Magyar nyelv és irodalom, ill. történelem szakos tanár

A Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum iskolája:

Magyar Gyula Kertészeti Technikum és Szakképző Iskola

pályázatot hirdet az alábbi állás betöltésére:

Magyar nyelv és irodalom, ill. történelem szakos tanár

A munkavégzés helye: 1106 Budapest, Maglódi út 8.

Foglalkoztatás jellege: határozatlan

Munkaidő tartama: Teljes munkaidő

Illetmény és juttatások: Megegyezés szerint

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

  • Középfokú oktatás keretében szaknak megfelelő tantárgy oktatása, tanórák megtartása.
  • Aktív részvétel a munkaközösség és a nevelőtestület munkájában.
  • A pedagógus munkakörhöz kapcsolódó adminisztratív feladatok elvégzése a munkaköri leírásban foglaltaknak megfelelően.

Pályázati feltételek:

  • szakirányú egyetemi végzettség
  • büntetlen előélet
  • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Középiskolában, szakképző iskolában töltött szakmai gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok, iratok, igazolások:

  • fényképes, részletes életutat bemutató szakmai önéletrajz, az eddigi munkahelyek, munkakörök feltüntetésével, a szakmai munka részletes ismertetésével
  • szakmai végzettséget igazoló dokumentumok másolata
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez
  • alkalmazás esetén: három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. augusztus 31.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. szeptember 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ kérhető:

Nagy Miklós igazgatóhelyettes
+36-1-261-8695 /113-as mellék
+36-30-862-2963
nagymiklos@magyula.hu

A pályázat benyújtásának módja:

– Elektronikus úton info@magyula.hu e-mail címen keresztül, a munkakör megnevezésének feltüntetésével. (Tárgy: matematika szakos tanár)

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázati meghallgatásra történő behívás előzetes kiválasztás szerint történik. Az igazgató felterjesztése alapján a centrum főigazgatója dönt a felvételről.

A pályázati kiírást az intézmény további platformokon is közzéteszi.

Vissza felülre
Megszakítás